Ervaring in de zorg vereist

Ervaring in de zorg vereist

‘Ervaring in de sector’ is een veel gestelde vraag van opdrachtgevers bij nieuwe opdrachten. Vanwege uiteenlopende redenen is dat in sommige sectoren ook essentieel; we merken dat bij communicatieopdrachten voor NGO’s, bij marketingopdrachten voor mediabedrijven en...

Handwerk voor het beste resultaat

We leven in een prachtige tijd. De moderne technieken brengen ons veel comfort en gemak in het dagelijks leven. We staan er relatief weinig bij stil, maar wat hebben we bijvoorbeeld een plezier van parkeerapps, betaal- en streamingdiensten, Google en onze superslimme...
Hoofdpijndossier?

Hoofdpijndossier?

Het is een onderwerp waar de Nederlandse overheid al vele jaren mee stoeit: het voorkomen van zogeheten schijnzelfstandigheid bij de inzet van ZZP’ers. Ook in de huidige tijd is er nog altijd veel beweging rondom dit onderwerp, helemaal met de komst van een online...
Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. De recente ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben deze veranderingen ook nog eens in een stroomversnelling gebracht. Omdat de toekomst van de arbeidsmarkt nog onzeker is, kan het dus geen kwaad om alvast over dit...
Vissen in een kleine vijver…

Vissen in een kleine vijver…

In de portefeuille van dotConnect zit al jaren een aantal prachtige Nederlandse ngo’s. Alle ervaringen met deze niet-gouvernementele organisaties hebben ertoe geleid dat we steeds beter weten wat zij specifiek nodig hebben als het aankomt op (tijdelijke) werknemers....