Ervaring in de zorg vereist

‘Ervaring in de sector’ is een veel gestelde vraag van opdrachtgevers bij nieuwe opdrachten. Vanwege uiteenlopende redenen is dat in sommige sectoren ook essentieel; we merken dat bij communicatieopdrachten voor NGO’s, bij marketingopdrachten voor mediabedrijven en bij zorgopdrachten voor Finance. Een voorbeeld hiervan is de opdracht bij AxionContinu, dat dringend op zoek was naar een interim business controller. In deze casus een korte beschrijving van de initiële opdracht en waarom de zorgkennis in dit geval ook een belangrijke factor bleek.

AxionContinu is een organisatie voor wonen met zorg, revalidatie en zelfstandig wonen met thuiszorg, die opereert in de provincie Utrecht. De organisatie zat middenin een verbeterslag op financieel gebied. Een van de vraagstukken was op welke manier de cijfers gepresenteerd kunnen worden, zodat ze een goede aansluiting hebben met de dienstverlening van de organisatie. Daarmee krijgen de gebruikers een beter inzicht en een gevoel aan welke knoppen kunnen ze draaien. Met de inhuur van een interim business controller hoopte de organisatie deze verbeterslag te kunnen realiseren.

Inzicht en verbinding
De rol van deze interim business controller was vooral gericht op het creëren van meer financieel en cijfermatig inzicht en het meenemen van de verschillende stakeholders tijdens de verbeterslag. Zo lag de nadruk op zaken als het inrichten van rapportages (bijvoorbeeld door de integratie van een BI-tool), het meenemen van de gebruikers in deze ontwikkelingen en de begeleiding van deze gebruikers in het begrip van de cijfers en de manier waarop ze deze informatie optimaal kunnen gebruiken.

De gewenste verbeterslag kon tegelijkertijd ook gevolgen hebben voor de financiële afdeling, waardoor het belangrijk zou zijn dat de interim business controller ook een goed contact zou onderhouden met deze afdeling en hen zou betrekken bij veranderingen. Daarnaast was er vanuit de operationele activiteiten ook ondersteuning gewenst bij het opstellen van de begrotingen en bij het verder vormgeven van de planning & control-cyclus. Vanzelfsprekend was er door de coronapandemie voor een belangrijk deel sprake van thuiswerken, waarbij een inschatting werd gemaakt dat de interimmanager circa één keer per week op locatie aanwezig zou zijn.

Veranderend speelveld
In de zoektocht naar de meest geschikte kandidaat kwam dotConnect uit bij een enthousiaste interimmanager: Jinne Terpstra. Hij had interesse in de opdracht vanuit zijn goede ervaringen binnen de zorg, waaronder de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) en vanwege de mogelijkheden om een vernieuwing in de planning & control te kunnen begeleiden.

Hij vertelt dan ook graag over de uitdagende opdracht die hij uitvoerde bij de zorgverlener: “Vanaf dag één werd direct duidelijk wat mijn rol was en welke bijdrage ik binnen deze rol kon gaan leveren aan de organisatie.” Maar, zoals wel vaker bij interim-opdrachten, veranderde het speelveld snel: “Één van de collega’s waarmee ik samenwerkte viel uit, waardoor zijn taken voor een deel op mijn bord terecht kwamen.”

“Vanaf dat moment bestonden mijn werkzaamheden primair uit de zorgverkoop (dat zijn de processen waarin samen met zorgverzekeraars afspraken worden gemaakt voor gecontracteerde zorg en vergoedingen in het komende jaar) en de managementrapportages. Met andere woorden, de diepte in, waarbij mij kennis en ervaring uit eerdere opdrachten ineens nóg belangrijker bleek.”

Lage drempels
“De opdracht is echt niet altijd eenvoudig geweest; binnen korte tijd moest er nogal wat worden gerealiseerd. Tegelijkertijd was de bezetting soms wat beperkt en dienden er flink wat veranderingen te worden doorgevoerd. Al die zaken zorgden voor extra druk. Doordat we inhoudelijk allemaal goed wisten wat er moest gebeuren, en door de gecommitteerde inzet van het hele team, hebben we de resultaten kunnen realiseren”, zo blikt de business controller tevreden terug op de periode bij AxionContinu.

“Ondanks het werken op afstand heb ik de samenwerking met alle geledingen binnen de organisatie als uitstekend ervaren. Dat geldt voor de samenwerking met zowel de directe collega’s, als met het management of de RvB.

Tot slot heeft hij wel nog een advies: “In projecten – en zeker met projecten waar druk op staat – is het altijd belangrijk op een goede manier met elkaar te blijven communiceren, weten wie waar mee bezig is en het persoonlijke contact te blijven onderhouden (ook weer een les over het online tijdperk). Door een lage drempel te hebben voor het onderhouden van de contacten, niet alleen formeel maar zeker ook informeel, komt een goede samenwerking tot stand, een samenwerking waarmee ook de beste resultaten worden bereikt.”

Meer weten?
Kunt u onze ervaring en kennis ook goed gebruiken in het vervullen van een vacature, of wilt u eens sparren of dit onderwerp? Bel ons dan op 035 – 695 35 40, of mail naar info@dotconnect.nl.

Share This