Hoofdpijndossier?

Het is een onderwerp waar de Nederlandse overheid al vele jaren mee stoeit: het voorkomen van zogeheten schijnzelfstandigheid bij de inzet van ZZP’ers. Ook in de huidige tijd is er nog altijd veel beweging rondom dit onderwerp, helemaal met de komst van een online pilot: de ZZP Webmodule. dotConnect praat je graag bij!

Hoe zat het ook alweer? Sinds jaar en dag werd in Nederland gewerkt met het systeem van de VAR. De VAR was niet perfect, maar voor de interim-markt was er prima mee te werken. De VAR werd in 2016 vervangen door de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) en vanaf dat moment dienden de betrokken partijen modelovereenkomsten op te stellen.

Wel of geen loondienst?
Het doel van deze overeenkomst was dat opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen deze overeenkomst heldere afspraken maakten. Zo beoordeelden zij samen of er sprake was van loondienst.

Loondienst heeft drie kenmerken: werkgeversgezag, persoonlijke arbeid en een beloning. Werd aan alle kenmerken voldaan? Dan was sprake van loondienst. Het doel destijds was om schijnzelfstandigheid te bestrijden en tegelijkertijd ook om opdrachtgevers verantwoordelijk te maken voor de juiste afdracht van premies en belastingen. Na het vervaardigen van een modelovereenkomst diende deze vervolgens voorgelegd te worden aan de Belastingdienst. Al snel bleek dit voor alle betrokkenen een veel te complexe werkwijze.

ZZP Webmodule
Sinds 11 januari jl. is de overheid een proefproject van zes maanden gestart. Onder de bestaande naam DBA wordt er een nieuw hoofdstuk toegevoegd, de ZZP Webmodule. Dit alles vindt plaats onder auspiciën van Minister Koolmees.

De ZZP Webmodule is een online vragenlijst. Als een opdrachtgever twijfelt of hij voor een bepaalde opdracht een zzp’er kan inhuren, vult hij in de online tool een kleine veertig vragen in. Die vragen gaan over de opdracht, niet over de opdrachtnemer. Daarna volgt een van deze drie uitkomsten:

  1. Er kan ‘buiten dienstbetrekking gewerkt worden’. De webmodule geeft een opdrachtgevers-verklaring, die de opdrachtgever zekerheid geeft dat hij geen sociale premies hoeft af te dragen. Als hij tenminste zorgt dat de opdracht wordt uitgevoerd zoals ingevuld.
  2. Er is een ‘indicatie dienstbetrekking’. Dit betekent dat er meerdere aanwijzingen zijn dat de opdracht op deze manier niet door een zzp’er gedaan kan worden. Het advies is om in zo’n geval of iemand tijdelijk in dienst te nemen of de opdracht op een andere manier vorm te geven.
  3. Er wordt ‘geen oordeel’ gegeven. De webmodule kan duidelijkheid geven, dit is een twijfelgeval.


Proefperiode

Ook de bemiddelingsbureaus kunnen ermee gaan werken. Het is nog een pilot, zodat de overheid kan peilen of de module naar wens functioneert. In de tussentijd is de bestaande Wet DBA verlengd tot 1 oktober 2021, dus verandert er nu nog niets.

En mochten daar nog misverstanden over bestaan, dotConnect zorgt er in alle gevallen voor, nu en in de nabije toekomst, middels een uitvoerige intake bij de opdrachtgever, dat bij de door ons bemiddelde interim opdrachten absoluut geen sprake is van een schijnconstructie.

Aangezien het een nogal gecompliceerd en omvangrijk onderwerp is, kunnen wij het verhaal hier niet in de volle diepte & breedte uit de doeken doen. Uiteraard houden we jullie over de ontwikkelingen rondom dit onderwerp op de hoogte. Mocht je op korte termijn al meer over dit onderwerp willen weten, dan lichten we e.e.a. graag toe in een telefonisch, Zoom, Teams of Skype-gesprek. Bel gerust 035 – 695 35 40. Ook hier kun je desgewenst al wat dieper in deze materie duiken.

Share This