Wat betekent een business controller voor uw business?

Binnen het financiële spectrum heeft geen andere functie zich zo sterk ontwikkeld als de business controller. Waar business controllers in het verleden nog wel eens werd verweten dat ze ‘financials waren zonder boekhoudkundige kennis’, blijkt nu dat veel business controllers een essentiële rol hebben in het hart van de organisatie. Hoe komt dat?

Bij bedrijven vanaf een omvang van een middelgroot MKB-bedrijf zie je steeds meer dat de business controller een apart specialisme is, waarbij er echt de focus ligt op het verzamelen en interpreteren van data. Die trend was het eerst zichtbaar bij e-commerce bedrijven, maar bij meer en meer organisaties vormen analyses de basis bij besluitvorming. In deze tijd van het coronavirus verschuift veel zakelijk en particulier commercieel verkeer van offline naar online. Dat versterkt de vraag naar business controllers alleen nog maar meer, zo merken wij bij dotConnect.

Al snel onmisbaar
In het verleden werd er genavigeerd op de recente historie, ervaringen van branchegenoten of het welbekende ‘onderbuikgevoel’. Tegenwoordig komen er grote hoeveelheden data uit een ERP-systeem, een webwinkel of het volgen van onlinegedrag van afnemers. Voor een business controller is het de kunst om deze data om te zetten naar informatie. Vaak worden daar ‘BI Tools’ (business intelligence software) voor ingezet om snel en efficiënt te kunnen werken. Deze informatie wordt geanalyseerd en geïnterpreteerd en dat vormt het kompas bij de bedrijfsvoering.

Of het nu gaat om prijsstelling, investering in kapitaalgoederen of de verbreding van het producten-pallet; een goede business controller weet raad. Soms wordt een business controller als interim-specialist ingezet om een specifiek project uit te voeren of extra expertise toe te voegen. Vaker nog maken business controllers zich snel onmisbaar en vinden we een vaste invulling voor een dergelijke sleutelpositie. Bij dotConnect hebben we een actief netwerk aan interim business controllers en kunnen we voor vaste posities een zoekvraag op maat gestalte geven. Dat doen we graag en met succes!

Ontwikkelende trend
Met de toenemende hoeveelheid data en de verdere verfijning van software zal de business controller zich met deze trend blijven ontwikkelen binnen het vakgebied en binnen een organisatie. Want kennis is voorsprong en met de juiste mensen de sleutel tot succes.

Graag melden we nog even dat dotConnect recent een aantal recruitment opdrachten voor business controllers heeft afgerond, waarmee ons netwerk op dat vlak 100% up-to-date is!

Share This