Respect voor de kandidaten

Tijdens de kennismakings-gesprekken merken we best vaak, tot onze verbazing, dat kandidaten enigszins sceptisch zijn ten opzichte van bemiddelingsbureaus. Wat is daarvan de oorzaak?

Een oud gezegde is ‘Wie betaalt, die bepaalt’. En daarmee zou de werk- of opdrachtgever in dit hele proces de grootste invloed hebben. En bemiddelingsbureaus verleiden om vrij klakkeloos achter hen aan te lopen. En dat is niet OK! Als je als bureau je eigen rol (= toegevoegde waarde) in het proces serieus neemt, dan is de kandidaat juist een hele belangrijkste schakel in het proces.
En daar moeten wij heel zorgvuldig en respectvol mee omgaan.

Wij behandelen onze kandidaten zoals we zelf ook behandeld willen worden. Dat begint met een professionele en gelijkwaardige behandeling. Daarnaast communiceren wij helder en duidelijk en komen onze afspraken na. Vaak adviseren we ze over de opbouw van hun CV, eventuele verbeterpunten in hun non-verbale communicatie en hun positie op de alsmaar veranderende arbeidsmarkt. Ook bij een eventuele afwijzing eisen we van de opdrachtgever een goede en bruikbare inhoudelijke motivatie. Zodat de betreffende kandidaat hier iets van kan leren. En wijzelf trouwens ook.

Verder gaan we altijd een langere termijn relatie aan. Dus geen ‘hit and run’ via een concrete nieuwe opdracht, maar ook tussendoor zijn we dagelijks goed bereikbaar voor vragen, adviezen en eventuele suggesties. Ook behartigen we de belangen van onze kandidaten bij eventuele onderhandelingen. En geven ze daarbij het gevoel dat we er ook voor hen zijn en niet alleen voor de opdrachtgever.

Bovenstaande heeft geresulteerd in vele mooie en langdurige relaties met uiteenlopende kandidaten. Soms bijna vriendschappen zelfs. En dat is mooi. We hebben elkaar nodig en dat gaat veel beter als je goed samenwerkt.

Share This