dotConnect

Nieuws- en blog-pagina

De beste plaats voor de Wet DBA

De Wet DBA heeft al één record gebroken. In de afgelopen 100 jaar is er geen enkele wet al zolang niet gehandhaafd. 2,5 jaar. (stand juni 2017). Staatssecretaris Wiebes deelt in elk geval tot 1 juli 2018 geen boetes uit. Dat lijkt geruststellend nieuws. Is het bepaald niet!

De belastingdienst is al drukdoende de modelovereenkomsten te controleren. Met heel onverwachte uitkomsten. Neem bij voorbeeld de vervanging van een controller, die een sabbitical neemt of zwanger is. Jarenlang was daar een goede oplossing voor. Het bedrijf huurt via een bemiddelaar als dotConnect voor een bepaalde periode een interim professional in. Alles keurig netjes geregeld via tijdelijke contracten.

Daar denkt de belastingdienst tegenwoordig toch anders over. Het tijdelijk vervangen van een vaste medewerker betekent meestal dat de bestaande gezagsverhoudingen gehandhaafd blijven. Dan is er sprake van een dienstbetrekking. Het rode lampje gaat branden. “Schijnzelfstandigheid” kraakt de automatische beoordeel computer.

Hoe voorkom je dat? Heel simpel. Door de functie omschrijving zo te formuleren dat de belastingdienst ziet dat er sprake is van een tijdelijke opdracht. Bijvoorbeeld “het voorbereiden van de implementatie van een nieuw systeem”. Dan is de arbeidsovereenkomst geheel conform de eisen van de Wet DBA.

Met andere woorden: mind your words! Het gaat niet langer om de inhoud maar om de vorm. Niet wat feitelijk gebeurt, maar hoe je het omschrijft. Om dit dilemma in drie woorden samen te vatten. De Wet DBA lijkt voer te worden voor Scrabble-liefhebbers 2.0. Hoe haal je de hoogste woordwaarde uit je arbeidsovereenkomst. “Let op je woorden”. Vroeger was dat een wijze raad om je beleefd te gedragen. Anno 2018 kan een verkeerde woordkeus heel gemakkelijk leiden tot een stevige boete!

De Wet DBA heeft overigens niet alleen met woorden te maken. Ook de daden staan nu in de schijnwerpers. Een timmerman die zijn eigen hamer, bijtel en zaag mee neemt naar de bouwplaats, is een ZZP-er. Maar hoe gaat de belastingdienst aankijken tegen  de controller die zelf zijn telmachine meeneemt? Is dat ook niet een overtuigde ZZP-er? Wie zal het zeggen? De belastingdienst? De rechter? Kortom, het wordt nog een heel probleem om de Wet DBA goed en eensluidend te interpreteren, laat staan te controleren.

Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan? Gaan we in de toekomst zieke mensen niet meer tijdelijk vervangen? Worden voortaan vaste krachten met een burn out, een klaplong of een gecompliceerd verkeersongeval, vriendelijk verzocht dit minimaal drie maanden van te voren bij de afdeling Personeelszaken te melden?

Volgens welingelichte kringen schijnt de Wet DBA onderwerp te zijn bij de kabinetsformatie. De veranderingen in de economie hebben grote complicaties voor de arbeidsmarkt. Welke blijft nog even geheim. Persoonlijk hoef ik er niet lang over na te denken. Een wet die niet te handhaven is, moet je niet willen handhaven. Voor zulke wetten is er een oplossing die op elk ministerie of partijbureau te vinden is: de prullenbak. Dat is naar mijn mening de beste plaats voor de Wet DBA.

Terug