Veelgestelde vragen over dotConnect

Op deze pagina vindt u de antwoorden op
veelgestelde vragen over de werkwijze van dotConnect.

FAQ over dotConnect

Hieronder vind u antwoorden op veelgestelde vragen over dotConnect:

ALGEMENE INFORMATIE

Voor wie is dotConnect?

Privacy en dotConnect

Contact met dotConnect

INFORMATIE OVER OPDRACHTGEVERS EN INTERIM MANAGERS

Opdrachtgevers bij dotConnect

Interim managers bij dotConnect

FISCAAL & WETGEVING

 • Hoe zit het met loonbelasting en sociale premies?
 • Wordt geregistreerd of een interim manager een geldige VAR heeft?

  Bemiddelt dotConnectGroup alleen voor interim managers?
  dotConnect bemiddelt specifiek en uitsluitend voor interim functies. Wij zijn ervan overtuigd dat deze focus de aantrekkelijkheid en het succes vergroot, zowel voor interim managers als voor opdrachtgevers en daardoor beide partijen meer mogelijkheden biedt.
  Voor iedere discipline waarin wij bemiddelen bieden wij een specifieke website:
  - dotConnectFinance voor financiële interim professionals
  - dotConnectMarketing&Sales voor interim marketing & sales professionals
  - dotConnectCommunicatie voor interim communicatie professionals
  - dotConnectHR&R voor interim hr & recruitment professionals

  > Terug naar top


  Voor welke organisaties bemiddelt dotConnectGroup?
  dotConnect bemiddelt voor iedere organisatie die behoefte heeft aan ondersteuning van interim managers. dotConnect bemiddelt voor alle typen organisaties – van overheid tot bedrijfsleven, van profit tot non-profit – en voor alle sectoren.

  > Terug naar top


  Hoe kan een interim manager het beste zijn profiel invullen?
  Interim managers worden voor opdrachten uitgenodigd, wanneer hun vaardigheden goed aansluiten bij de gevraagde vaardigheden. dotConnect adviseert interim managers daarom vooral die vaardigheden te vermelden op terreinen waarop zij opdrachten zoeken. Dit vergroot de kans dat zij ook voor dit soort opdrachten worden uitgenodigd.

  > Terug naar top


  Wie kan mijn gegevens bekijken?

  dotConnect geeft op geen enkele wijze persoonsgegevens van interim managers rechtstreeks door aan opdrachtgevers. Wanneer een opdrachtgever een opdracht wil plaatsen bij dotConnect, kan hij in hoge mate van detail aangeven aan welke voorwaarden een interim manager moet voldoen. De geselecteerde interim managers ontvangen een e-mail met opdrachtgegevens. Pas wanneer de interim manager zijn interesse voor deze opdracht aan de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt, kunnen zijn gegevens aan de opdrachtgever worden doorgegeven. dotConnect biedt op geen enkele andere wijze inzicht in cv’s.

  > Terug naar top


  Hoe kan ik mijn kansen om geselecteerd te worden vergroten?
  Behalve door hun vaardigheden en tarief, kunnen interim managers zich op dotConnect onderscheiden door hun profiel uit te breiden met referentiechecks. De resultaten hiervan worden in de reactie naar de opdrachtgever expliciet weergegeven. Kandidaten die kiezen voor deze extra profilering worden naar verwachting ook eerder door een opdrachtgever voor een opdracht uitgenodigd dan kandidaten die deze informatie niet bieden.

  > Terug naar top


  Kan iedere interim manager zich bij dotConnect aanmelden?
  Iedere interim manager die op zoek is naar een nieuwe opdracht kan zich bij dotConnect registreren. De enige voorwaarde is dat deze interim manager ook zelf de opdrachten uitvoert. Zoals bij opdrachten geldt dat een interim manager ervan uit moet kunnen gaan dat een geplaatste opdracht ook daadwerkelijk via dotConnect wordt ingevuld, zo dient een opdrachtgever er vanuit te kunnen gaan dat hij rechtstreeks in contact komt met de interim manager die de opdracht wil uitvoeren.

  > Terug naar top


  Zijn alle interim managers bekend bij dotConnect?
  Na inschrijving worden interim managers door dotConnect uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dit wordt enerzijds gedaan om eventuele vragen van de interim managers te kunnen beantwoorden. Anderzijds geeft dit dotConnect de mogelijkheid een indruk te krijgen van de kandidaat. Opdrachtgevers hebben een sterke voorkeur voor kandidaten die bij dotConnect bekend zijn en maken minder snel een keuze voor (bij ons) onbekende kandidaten.

  > Terug naar top


  Wie bepaalt aan wie een geplaatste opdracht wordt toegewezen?
  De reacties van de interim managers worden grafisch in beeld gebracht voor de opdrachtgever, die daarmee in één oogopslag een eerste vergelijking kan maken van de ontvangen reacties. In combinatie met de informatie uit de cv’s, tarieven en de motivatie van deze interim managers, zal de opdrachtgever bepalen met welke kandidaten hij in contact wil komen. Per opdracht kunnen maximaal 3 kandidaten worden uitgenodigd. Deze keuze is alleen en volledig aan de opdrachtgever, evenals de uiteindelijke keuze van de interim manager die de opdracht gaat invullen.

  > Terug naar top


  Hoe zit het met loonbelasting en sociale premies?
  Alle interim managers die op zelfstandige basis opdrachten uitvoeren, dienen te beschikken over een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). dotConnect adviseert opdrachtgevers alleen een opdrachtovereenkomst aan te gaan met interim managers die een VAR DGA of VAR WUO hebben. Indien de interim manager in het bezit is van deze VAR heeft de belastingdienst het voorlopige standpunt ingenomen dat de opdrachtgever niet is gehouden tot inhouding van loonbelasting en premies sociale verzekeringen.
  Indien de opdrachtgever toch een overeenkomst wil sluiten met een interim manager zonder VAR, dan adviseert dotConnect minimaal 50% van de vergoeding van de interim manager in te houden tot alsnog een VAR kan worden overlegd.

  > Terug naar top


  Wordt geregistreerd of een interim manager een geldige VAR heeft?
  dotConnect legt van iedere interim manager vast of hij beschikt over een VAR en hoelang deze geldig is.

  > Terug naar top


  Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
  Als blijkt dat een interim manager gedurende twee jaar geen opdrachten meer ontvangt en/of niet meer op opdrachten reageert, zal dotConnect het initiatief nemen om de gegevens te verwijderen. Voor opdrachtgevers geldt hetzelfde, wanneer zij gedurende een periode langer dan een jaar geen opdrachten meer hebben geplaatst op dotConnect. dotConnect informeert de interim manager en opdrachtgever in kwestie hierover via een e-mail.

  > Terug naar top


  Kan ik de ontvangst van e-mails (tijdelijk) stop zetten?
  Interim managers die binnen een maand beschikbaar zijn of komen voor een nieuwe opdracht worden door dotConnect automatisch bij de selectie betrokken. De interim manager heeft hier invloed op door het invullen en bijhouden van de looptijd van de huidige opdracht en kan daardoor zelf bepalen of hij e-mails over nieuwe opdrachten wil ontvangen (of niet). Als een interim manager helemaal geen informatie over opdrachten wil ontvangen, dan kan hij zich uitschrijven bij dotConnect.

  > Terug naar top


  Hoe gaat dotConnect om met klachten van opdrachtgevers of interim managers?
  Het gebruik van dotConnect is afhankelijk van een juist gebruik door interim managers en opdrachtgevers. Hiervoor zijn spelregels opgesteld en zijn een aantal bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden dotConnect. dotConnect ziet er op toe dat alle gebruikers zich aan deze richtlijnen en spelregels houden. Wanneer u constateert dat een van uw medegebruikers op oneigenlijke wijze gebruik maakt van dotConnect, verzoeken wij u dit te melden via info@dotConnect.nl. Wij behandelen alle klachten discreet en geven u zo snel mogelijk een reactie.

  > Terug naar top


  Waar kan ik ideeën, vragen of opmerkingen over dotConnect kwijt?
  Wij horen graag alle suggesties die u voor dotConnect heeft, evenals uw vragen of opmerkingen over het gebruik van dotConnect. Wij verzoeken u deze per e-mail aan ons voor te leggen via info@dotConnect.nl. Wij geven u zo snel mogelijk een reactie.

  > Terug naar top


  Zijn de opdrachtgevers van dotConnect zelf ook intermediairs?
  In principe worden op dotConnect alleen opdrachten geplaatst door de organisatie waar de opdracht ook zal worden uitgevoerd. Het is de doelstelling van dotConnect om interim managers direct in contact te brengen met opdrachtgevers. Toch zal het ook mogelijk zijn dat intermediairs opdrachten plaatsen. In deze gevallen gelden dezelfde voorwaarden als voor opdrachtgevers wanneer de opdracht via dotConnect wordt vervuld.

  > Terug naar top