dinsdag 24 mei 2011

De Referentiecheck

Hoe glimmend een CV ook wordt opgepoetst, dotConnect hecht veel waarde aan het checken van de vermelde informatie. De ervaring leert zelfs dat het natrekken van referenties de interim professionals alleen maar ten goede komt.

Het begint met een goed gesprek
Bij dotConnect zijn we daarom continu bezig onze databestanden per vakgebied te verrijken. Dit doen we door gesprekken te voeren met de interim professionals en hun kerncompetenties goed in kaart te brengen. Ook voegen wij hier onze persoonlijke indrukken aan toe. Bovendien zijn we standaard geïnteresseerd in de ervaringen van voormalig opdrachtgevers met de interim professional.

Wie neemt het initiatief voor een Referentiecheck?
dotConnect zal vaak zèlf de interim professional vragen om één of twee referentie(s) wanneer hij/zij kandidaat is voor een concrete interim opdracht. Maar ook het omgekeerde is mogelijk. De interim professional kan ons online verzoeken om één of meerdere referentiecheck(s) uit te voeren. Op die manier kunnen wij het eerst zelfgevormde beeld toetsen bij de referent die wij telefonisch een aantal open vragen stellen.

Wat gebeurt er na de Referentiecheck(s)?
dotConnect vat de uitkomsten van de referentiecheck(s) samen en voegt deze toe aan het profiel van de interim professional in kwestie. Vervolgens krijgt de interimmer bericht dat de referentiecheck is uitgevoerd en dat die vanaf dat moment zichtbaar is op het dotConnect-CV van de interimmer. Grote winst voor de interimmer is dat zijn/haar track record voor een deel gevalideerd wordt en meer betekenis krijgt.

Terug